Нові надходження

Природничі науки

В. И. Вернадський. Крымское наследие [Текст] / сост. Н.В. Багов, В.В. Лавров, Н.А. Сьедин и др. – К.: Либідь, 2012. – 272 с. 1000пр. – 107грн. 28к.

Сегеда С. У пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України. / Сергій Середа. – К.: Наш час, 2012. – 432с. – 2000пр. – 55грн. 52к. – (сер. «Невідома Україна»)

Тома Л.В. Володимир Вернадський [Текст] : - /Л.В. Тома. – К.: ПАТ «ДАК» «Укрвидавполіграфія», 2012. – 128с. – 20грн. 23к. – 3000пр.

Шляхами Тараса Шевченка. Чернігфівщина: [Текст]: путівник / АВТ тексту: С.Л. Лаєвський та ін. – К.: Богдана, 2012. – 276с.: іл. – 2000пр. – 64 грн. 16к.

Техніка

Артюх Л.Ф. Звичаї українців у народному календарі. [Текст] : науково-популярне видання. / Л.Ф. Артюх. – К.: Балтія – Друк. – 2012. – 224с. іл. 199грн. 34к.

Історія. Історичні науки

Генерал Петр Шкидченко [Текст]: воспоминания современников и документы / авт.. идеи и составитель С. Бабаков; 2-е узд. – К.: Пресс-Кит, 2012. – 480с. 79грн. 24к.

Грушевський М. С. Твори: У 50т. [Текст] / редкол: П. Сохань. І. Гирич та ін., голов. ред.. П.Сохань. – Львів: світ, 2002. – т. 15: Серія «Рецензії та огляди»: (1898-1904) / упор. В. Шульга, В. Гельвак. – 2012. – 576с. – 73грн. 50к.

Грушевський М. С. Твори: У 50т. [Текст] / редкол: П. Сохань. І. Гирич та ін., голов. ред.. П.Сохань. – Львів: світ, 2002. –т.13: серія «Літературно-критичні та художні твори» (1887-1924) / упор Т. Бурлака. – 2012. – 592с. – 77грн. 30к.

Грушевський М. С. Твори: У 50т. [Текст] / редкол: П. Сохань. І. Гирич та ін., голов. ред.. П.Сохань. – Львів: світ, 2002. – т. 16: Серія «Рецензії та огляди» (1905-1913) / упор. М. Карпаль, А. Фелонюк. – 2012 с. – 39грн. 40к.

Енглунд П. Полтава: Розповідь про загибель однієї армії [Текст] / Петер Енглунд; пер. зі швед. О. Сенюк, О. Бунецька; худож. – оформлювач Б.П. Бублик. – Харків: Фоліо; Стокгольм: «Шведський ін.-т» 2012. – 348с. – 3000пр. – 67грн. 08к.

Князі України [Текст] / авт. упоряд. Фелікс. Левітас. – К.: Казка, 2012. – 64с.: іл. – (Легенди та перекази) 40грн. 73к.

Коляда І.А. Битва під Берестечком [Текст] / І.А. Коляда, С.А. Марченко, О.Ю. Кирієнко; худож.-оформл. О.Г. Жуков. – К.: Шанс, 2012. – 128с.- 18грн. 78к.

Коляда І.А. Кирило Розумовський [Текст] / І.А. Коляда, В.І. Милько. – У.: ПАТ «ДАК» «Укрвидавполіграфія», 2012. – 12/8с. – 21грн. 18к.

Коляда І.А. Отаман Іван Сірко [Текст] / І.А. Коляда, Є.В. Биба; худож.-оформлювач О.Г. Жуков. – Харків: Фоліо, 2012. – 121с. – (Знамениті українці). – 21грн. 06к.

Косміна О.Ю. Традиційне вбрання українців [Текст] / Оксана Космітна. ТОМ 2: Полісся. Карпати. – К.; Балтія-Друк. – 2013. – 160с.: іл.. – (українською та англійською мовами). – 190грн. – 91к.

Кралюк П.М. Князі Острозькі [Текст] / П.М. Кралюк. – К.: ПАТ «ДАК» «Укрвидавполіграфія», 2012. – 128с. – 20грн. 97к.

Кушерець В. Через терни – до України [Текст] / Василь Кушерець; Василь Василенко; 2-ге вид., перероб. – К.: Знання України, 2012. – 152с.: іл. – 20грн.

Мицик Ю.А. Св. Петро Могила [Текст] / Ю.А. Мицик. – К.: ПАТ «ДАК» «Укрвидавництвополіграфія», 2012. – 128с. – 21грн. 64к.

Михайлов Драгаманов. У спогадах [Текст] / уклали І.С. Грищенко, В.А. Короткий. – К.: Либідь, 2012. – 312с.: іл.. – 195грн. 00к.

Національний музей історії України «У двох томах» : альбом / Н. Г. Ковтанюк; О.В. Іванова; З.О. Зразюк; А.В. Литовченко; А. С. Андріуца; О.В. Шевченко; фотозйомка Д.В. Ключка. – К.: Мистецтво, 2012. Т. 2 – 336с.: іл. – Укр. ст.. і текстівки. Англ.. – 669грн. 70к.

Підлуцький О. 25 партнерів на тлі епохи [Текст] / Олекса Підлуцький; іл. В. Бариби; худож. – оформл. Ю. Романіка. – Харків; Фоліо, 2012. – 475с; іл. – 58грн. 46к.

Проект «Україна»: Галерея національних героїв [Текст] / Автор – упорядник А.Ю. Хорошевський. – Харків: ТОВ «Бібколектор», 2012. – 410с. – 35грн. 33к.

Солдатенко В.Ф. У вирі революцій і громадянської війни (актуальні аспекти вивчення 1917-1920рр) в Україні / НАН України інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса Український інститут національної памяті. – К.: Парламентське видавництво, 2012. – 272с. – 96грн. 28к.

Сорока Ю.В. Чигиринські походи [Текст] Ю.В. Сорока; худож.-оформлювач О.Г. Жуков. – К.: Шанс, 2012. – 128с. – 18грн. 78к.

«Скарбниця потребна й пожиточна» [Текст]: українські монастирські літописи, життя, повчання ченцям, чуда та ін. / упоряд. Вступна стаття та коментарі В. Шевчука. – К.: Либідь, 2012. – 448с., іл. – 234грн. 94к.

Тома Л.В. Данило Апостол [Текст] / Л.В. Тома. – ПАТ «ДАК» «Укрвидавполіграфія», 2012. – 96с. – 16грн. 63к.

Швець С.А. Переяславська Рада [Текст] / С.А. Швець. – Харків: ПЕТ, 2012. – 128с. – 21грн. 40к.

Культура. Наука. Освіта

Киричок Т.Ю. Український тлумачний словник елекронних видань [Текст] / Т.Ю. Киричок. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 128с. – 1000пр. 47грн. 23к.

Корінний М., Шевченко В.Ф. Короткий енциклопедичний словник з культури [Текст]: / М.М. Корінний, В.Ф. Шевченко, відп. ред. В.Ф. Шевченко. – К.: Україна, 2012 – 384с. – 1000пр. – 90грн. 08к.

Кузьмін Г.Ю. Билиці та вигадки нашого футболу [Текст]: / Г.Ю. Кузьмін. – Харків: ТОВ «Будинок друку», 2012. – 314с. – 3000пр. 36грн. 42к.

Сільвестров О.В. Олег Блохін [Текст] / О.В. Сільвестров. – Харків: Фоліо, 2012. – 121с. – 3000пр. – 19грн. 38к.

Шевченківські лауреати, 1962-2012: [Текст]: енцик. довід. / Авт. – упоряд., М.Г. Лобінський; Вступ. слово Б.І. Олійника. – 3-тє вид., змін. І допов. – К.: Криниця, 2012. – 864с.: портр. – 2000пр. 55грн. 57к.

Кiлькiсть переглядiв: 176